menu


                                                                         

 

In mijn praktijk bied ik ondersteuning bij het verbeteren van gezondheid, balans hervinden in lichaam en geest waardoor de kwaliteit van leven verhoogd wordt. Daarvoor maak ik gebruik van verschillende massagetechnieken.  

Dit doe ik vanuit de holistische mensvisie wat gericht is op inzicht, bewustwording en heling, met als doel dat je kan gaan ervaren dat jezelf invloed kan uitoefenen op je klacht. Lichamelijke klachten zijn dan ook geen toevallige gebreken, het drukt meer uit dan een lichamelijke verstoring.

Klachten kunnen lichamelijk zijn en invloed hebben op het emotionele welbevinden, echter de omgekeerde weg is ook mogelijk. Hieruit blijkt dat alles in verbinding staat met elkaar en niets op zichzelf is.

De kern van deze therapie vorm is dat je leert anders naar je klacht, emoties en problemen te kijken en er mee om te gaan. 

Het doel is niet om de klacht te bestrijden, maar om te ervaren wat er is en vandaar uit er mee om te gaan.